Korisni linkovi

www.mspm.hr
Ministarstvo  za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku)
www.ombudsman.hr
Pučki pravobranitelj
www.dijete.hr
Pravobraniteljica za djecu
www.posi.hr
Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom
www.ob-vukovar.hr
Opća bolnica Vukovar
www.golubica-mro-vukovar.hr
Udruga za osobe sa intelektualnim poteškoćama „Golubica“Vukovar
www.hzzo.hr
Hrvatski zavod za zdrav.osiguranje(uvećani dječji doplatci)
www.hzmo.hr
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Korisni zakoni:

  • Obiteljski zakon
  • Zakon o socijalnoj skrbi
  • Zakon o udomiteljstvu