ZAHTJEVI UDRUGE UDOMITELJA „JAVOR“ ZA PRIJEDLOG NACRTA NOVOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU

Dana 23.11.2017.g.članovi udruge udomitelja „Javor“ jednoglasno su usvojili predložene zahtjeve za prijedlog nacrta novog  Zakona o udomiteljstvu,zahtjevi su sljedeći:

1. Zahtjev za povećanje udomiteljske naknade(800,00kuna)

2. Zahtjev da svi udomitelji (koji imaju udomljena dva ili više korisnika)dobiju status zaposlene osobe tj.status profesionalnog udomitelja sa svim pravima iz radnog odnosa

3. Zahtjev da za izdavanje dozvole udomitelju nije potreban prihod,ako se ne riješi pozitivno status profesionalnog udomitelja

4. Zahtjev da se točno utvrdi visina JNP,kao i razlozi potrebni da bi je ostvarili

5. Zahtjev da se izdavanjem dozvole za specijalizirano udomiteljstvo procjeni i odradi kategorizacija smještenih korisnika(npr.ako udomitelj ima dozvolu za stare i nemoćne,ne može mu se smjestiti osoba sa psihičkim oboljenjima)

6. Zahtjev da se sva prava(financijska,doplatak,razl.naknade i sl.)koja imaju udomljena djeca prenesu na udomitelja,a ne kao dosada prava imaju roditelji,čija su djeca izmještena i ne žive sa njima

7. Zahtjev da se udomitelja pravodobno informira o zdravstvenom stanju smještenog korisnika,ali i mogućnost odbijanja smještaja, ako ima neku zaraznu bolest

8. Zahtjev za izmjenu Pravilnika o prostoru i uvjetima za smještaj korisnika,trenutno postoji niz nelogičnosti,nije primjenjiv i prilagođen za smještene korisnike(ovisno o njihovim oštećenjima)

9. Zahtjev da smješteni korisnici imaju pravo na poludnevni boravak i psihosocijalnu podršku,ako u našoj županiji postoje pružatelji socijalnih usluga,pravo na prijevoz do pružatelja i obrnuto

10. Zahtjev da se za udomljenu djecu ne plaća vrtić,kao i sve ostale aktivnosti u koje bi ih udomitelji uključili(različite potrebne terapije,škola plivanja,škola stranih jezika,sportske aktivnosti itd.)

11. Zahtjev  da se točno odredi pravo na godišnji odmor udomitelja,kao i naknada za bolovanje(ako je udomitelj zaposlen)sve prema procjeni  i odluci liječnika

12. Zahtjev da udomitelj dobije mogućnost smještaja petog korisnika(privremeno ili dugotrajno),ako se dobro skrbi za udomljene korisnike i ima adekvatan stambeni prostor ,kao i sve ostale uvjete potrebne za smještaj određen Pravilnikom

13. Zahtjev za veću podršku timova u Centrima za socijalnu skrb(stručnih radnika-psihologa,defektologa,socijalnih radnika)

14. Zahtjev da udomljena djeca i nakon 18.godine života ostanu(zakonom određeni   period 1-3 godine)u udomljenoj obitelji

15. Zahtjev da osobe koje žele postati udomitelji,a prema  procjeni i odluci Centara za socijalnu skrb upute  na edukaciju u domove ili pružatelja socijalnih usluga, onih za koje će dobiti dozvolu(npr.udomitelji za djecu u Dom sv.Ana,udomitelji za osobe sa intelektualnim poteškoćama u CZR Mala Terezija,udomitelji za stare i nemoćne-Domove za stare i nemoćne i sl.)